CONCEPT
CREATIE
REALISATIE


Uw klanten bereiken en aan u binden met creatieve communicatie-uitingen, zodat er een dialoog tot stand komt tussen u en uw klant. Dat is onze doelstelling. Uw communicatiedoelstellingen verwezenlijken, onafhankelijk van de middelen en ongeacht of dit online of offline is. Of het nu deeltrajecten, specifieke actiematige campagnes of corporate communicatie betreft. Hiervoor moet u bij ArtVenture zijn.
 

Het belang van goede teksten

Of ze nu geschreven, geredigeerd of vertaald worden, in de visie van ArtVenture zijn goede teksten, teksten die met een pakkende kop, een goede pay-off en de juiste body tekst de klantuitdaging of de USP’s onder woorden brengen. Vanuit de positionering worden de uitgangspunten voor het communicatieplan en de ‘tone of voice’ geformuleerd. Juist wanneer de uitingen divers zijn – van website tot nieuwsbrief en van direct mail tot Facebook – zijn eenheid en eenduidigheid van de communicatie doorslaggevend. Zo versterken de uitingen elkaar en worden de bestedingen het meest effectief benut.

Offline en online

Goede teksten schrijven betekent ook weten voor welk medium ze bestemd zijn. Is het een online of offline kanaal? Is het een e-DM of een gedrukte brochure? Dat onderscheid heeft direct impact op tekstopbouw en woordkeuze. Op het web is lezen ‘scannen’ geworden. Informatie moet op een heldere, beknopte en correcte wijze aangeboden worden, wil het beklijven. Een ander belangrijk doel is de positionering in zoekmachines. Met het schrijven van een goede webtekst wordt de balans gevonden tussen een ideale tekst voor uw bezoeker en een optimale tekstopbouw voor zoekmachines.

Vertalen en redigeren

Soms moeten bestaande teksten vertaald en geredigeerd worden om maximale betekenis te krijgen. Redigeren is het kritisch vergelijken van een professioneel vertaalde tekst (vaak uit het Engels) met de boodschap en vorm uit het brondocument. Daarbij let je ook op stijl, grammatica en zinsconstructie. Voor Salesforce.com is ArtVenture verantwoordelijk voor de inhoud en het taalgebruik van de Nederlandse teksten, zodat de Salesforce.com positionering op de best denkbare manier wordt verwoord. 

Belang Van Goede Teksten Hp

Belang Van Goede Teksten Hp2

HP voor het MKB; HP richt zich op de kleine MKB bedrijven met specifieke aanbiedingen, interviews en artikelen. ArtVenture schrijft en vertaalt deze teksten naar het (ICT) niveau van deze doelgroep

Belang Van Goede Teksten Offices For You

Kiezen voor Offices For You is kiezen voor een concept: veel gemak (alles is geregeld), een inspirerende werkplek (de bijzondere inrichting) en efficiënt werken (alle faciliteiten aanwezig). Die zorgen ervoor dat u zich op kantoor altijd thuis voelt – ‘it feels like home’. De communicatiemiddelen en bijbehorende teksten onderschrijven dit goede gevoel en het gemak.