CONCEPT
CREATIE
REALISATIE


Uw klanten bereiken en aan u binden met creatieve communicatie-uitingen, zodat er een dialoog tot stand komt tussen u en uw klant. Dat is onze doelstelling. Uw communicatiedoelstellingen verwezenlijken, onafhankelijk van de middelen en ongeacht of dit online of offline is. Of het nu deeltrajecten, specifieke actiematige campagnes of corporate communicatie betreft. Hiervoor moet u bij ArtVenture zijn.
 

Hoe houd ik mensen gemotiveerd en goed geïnformeerd en creëer zo meer betrokkenheid?

Communicatie tussen medewerkers en management is in de eerste plaats noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen zijn functie op de juiste wijze kan uitvoeren. Informatie over het functioneren van de organisatie is daarnaast nodig om ervoor te zorgen dat medewerkers zich bij de organisatie betrokken voelen en gemotiveerd zijn hun werk goed te doen. Tot slot is interne communicatie een onmisbaar managementinstrument om veranderingen in de organisatie succesvol te kunnen doorvoeren. Efficiënt en effectief communiceren is dus nodig om een omgeving te creëren waarin medewerkers en organisatie zich (in alle opzichten) optimaal kunnen ontwikkelen. Goede interne communicatie is dus van groot belang voor het personeelsbeleid. Ontwikkel en deel een visie met de medewerkers. ArtVenture heeft voor een aantal klanten langdurig de interne communicatie gedaan. In dit leaflet zijn enkele voorbeelden van de verschillende media die hiervoor zijn gebruikt uitgewerkt.

Care4you

Nuon Puls

Nuon Ccc

Zinfo Zwitserleven