CONCEPT
CREATIE
REALISATIE


Uw klanten bereiken en aan u binden met creatieve communicatie-uitingen, zodat er een dialoog tot stand komt tussen u en uw klant. Dat is onze doelstelling. Uw communicatiedoelstellingen verwezenlijken, onafhankelijk van de middelen en ongeacht of dit online of offline is. Of het nu deeltrajecten, specifieke actiematige campagnes of corporate communicatie betreft. Hiervoor moet u bij ArtVenture zijn.
 

Hoe zorg je dat cursusmateriaal voor veel verschillende cursussen toch dezelfde uitstraling heeft?

SBA, Stichting Bedrijfsfonds Apotheken ontwikkelt veel verschillende cursussen, of laat deze ontwikkelen door derden. Aangezien ze vanuit SBA worden gegeven, vaak door wisselende docenten, wil SBA een uniformiteit in uitstraling en opbouw in alle cursushandboeken, trainershandleidingen en PowerPoints.
ArtVenture vervaardigt het cursusmateriaal voor SBA op een gestandaardiseerde wijze, tegen een gestandaardiseerd tarief.

Het idee is om alle cursusboekjes op exact dezelfde manier in te delen en op te bouwen maar er zijn toch nog wel de nodige verschillen tussen de verschillende cursusontwikkelaars.