CONCEPT
CREATIE
REALISATIE


Uw klanten bereiken en aan u binden met creatieve communicatie-uitingen, zodat er een dialoog tot stand komt tussen u en uw klant. Dat is onze doelstelling. Uw communicatiedoelstellingen verwezenlijken, onafhankelijk van de middelen en ongeacht of dit online of offline is. Of het nu deeltrajecten, specifieke actiematige campagnes of corporate communicatie betreft. Hiervoor moet u bij ArtVenture zijn.
 

Hoe krijgen we de boten voller?

De veerdiensten rond Gorinchem zijn een uitstekend alternatief voor de auto, bus of trein en uitstekend te combineren met de fiets. Het aantal reizigers dat van de veerdienst gebruik maakt bleef echter beneden de verwachting. De vraag aan ArtVenture was: hoe krijgen we meer gebruikers van de veerdiensten en kunnen we het commitment van de andere gemeenten vergroten.

Na uitgebreid onderzoek, het gebruiken van de veerdiensten en het bezoeken van de oevergemeenten, waren we aangenaam positief verrast. Het knelpunt zat hem voornamelijk in de naamgeving van de veerdienst voor wat betreft de oevergemeenten en in het bijzonder in de verscheidenheid van communicatie-uitingen.

ArtVenture heeft in overleg met de veerdienst een viertal nieuwe namen voorgesteld. Hieruit is unaniem gekozen voor de naam Riveer, een samenstelling van het woord rivier en veer. Voor wat betreft de vormgeving van het nieuwe logo is er gekozen om zo min mogelijk extra kosten te maken. De kleuren zijn afgestemd op wat er al aan kleur op de boten zit. De huisstijl is pragmatisch opgezet en goed toe te passen op alle middelen en media, zodat er eenheid in de communicatie-uitingen is. ArtVenture heeft voor de lancering diverse uitingen geproduceerd waarmee Riveer succesvol op de kaart is gezet.

Advertentie

Banier

Dienstregeling

Advertentie Scholieren